AKTUALITY
10.9.2014  > více
Plány studia pro zimní semestr 2014/2015 najdete ke stažení v oddíle "Pro studenty".
5.9.2014  > více
Pokyny ředitele IMS k ukončení Bc. a Mgr. studia najdete ke stažení v oddíle "Pro studenty"...
4.8.2014  > více
Jazykový kurz pro studenty 3. semestru bakalářského studia. Podrobnější informace o...
24.7.2014  > více
Pokyny pro studenty 4. semestru bc. studia k výběru výuky cizích jazyků a povinně...

 


11.9.2014 

Informace pro studenty 5. semestru Bc.

Ve výuce anglického jazyka se bude pracovat se skripty "English Texts with Tests" a to konkrétně s texty č. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16.

 


10.9.2014 

Plány studia pro zimní semestr 2014/2015

najdete ke stažení zde .

 


4.8.2014

Jazykový kurz pro studenty 3. semestru bakalářského studia

Podrobnější informace o jazykovém kurzu a přihlášku najdete zde .

 


24.7.2014

Pokyny pro studenty 4. semestru bc. studia

Pokyny k výběru výuky cizích jazyků a povinně volitelného předmětu najdete ke stažení zde.

 


17.7.2014

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2014/2015

najdete ke stažení zde.

 


2.7.2014

Úprava otevírací doby studijní administrativy

Ve dnech 10. a 11. července 2014 bude studijní administrativa uzavřena z důvodu konání promocí absolventů. Děkujeme za pochopení.

 


27.6.2014

Provoz studijní administrativy IMS

V době od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- pondělí, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

 


19.6.2014

Učební texty pro zimní semestr 2014/2015

Podrobnější informace o učebních textech pro zimní semestr a pokyny k platbě najdete zde .

 


13.6.2014

Provoz knihovny IMS v době letních prázdnin

Provoz knihovny je v době letních prázdnin upraven takto:

do středy 9. 7. - běžná otevírací doba

ve čtvrtek 10. 7. a v pátek 11. 7. - knihovna uzavřena

od pondělí 14. 7. do pátku 18. 7. - běžná otevírací doba

od pondělí 21. 7. do pátku 8. 8. - knihovna uzavřena

od pondělí 11. 8. - běžná otevírací doba

 


6.6.2014 

Promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia

Pokyn ředitele Institutu mezioborových studií, s.r.o. č. 3/2014 k promoci absolventů 2014 studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika najdete ke stažení zde .

 


23.5.2014

English in Social Work I.

Institut mezioborových studií, s.r.o. pořádá ve spolupráci s jazykovou školou Slon kurz angličtiny "English in Social Work I. - III." (dokument ke stažení zde ). Kurz bude pro Vaši specializaci ve dvou pokročilostech - začátečníci až mírně pokročilí a středně pokročilí. Výuka bude vedena českými i zahraničními učiteli. Jedná se o 3 návazné kurzy, celkem 60 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde .

 


 19.5.2014

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia

Slavnostní promoce absolventů studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika se uskuteční dne 10. července 2014 pro absolventy bakalářského studia a 11. července 2014 pro absolventy navazujícího magisterského studia.

Promoce absolventů proběhne v Aule UTB ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín.

 


14.4.2014

Seminář k Novému občanskému zákoníku - další termín

Pro velký zájem nabízíme další termín konání semináře k vybraným pasážím nového občanského zákoníku. Jednodenní seminář pořádá Institut mezioborových studií dne 10. května 2014. Seminář je určen pro studenty IMS i pro širokou veřejnost. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde

 


2.4.2014

Úprava otevírací doby studijní administrativy a knihovny IMS

V pátek 18. 4. 2014 bude z provozních důvodů uzavřena studijní administrativa i knihovna IMS. Děkujeme za pochopení.

 


27.3.2014

Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

Záštitu nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" pořádanou IMS přijala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová Tominová (dokument ke stažení zde ).

Konference se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2014 v Brně v hotelu Myslivna.

 


24.3.2014

Seminář k Novému občanskému zákoníku

Institut mezioborových studií pořádá 12. dubna jednodenní seminář k Novému občanskému zákoníku. Seminář je určen pro studenty IMS i pro širokou veřejnost. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde

 


21.3.2014

Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

Záštitu nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" pořádanou IMS přijal primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. (dokument ke stažení zde )

Konference se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2014 v Brně v hotelu Myslivna. Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 23. března 2014. Podrobnější informace a e-přihlášku najdete zde .

 


19.3.2014

Doplňující studium práva II

Doplňující studium práva II je určeno studentům aktuálního šestého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde .

 


10.3.2014

Vyhodnocení semináře "Sociální pedagogika v penitenciární praxi"

Dne 25. 2. 2014 se na Institutu mezioborových studií konal jednodenní seminář na téma „Sociální pedagogika v penitenciární praxi", kterého se účastnili významní čeští a slovenští penitenciaristé. Vyhodnocení semináře  najdete zde .

 


10.3.2014 

Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno

Ve dnech od 28. 4. 2014 do 2. 5. 2014 opět navštíví IMS profesor George Nelson z Brigham Young University v Utahu, USA. V rámci jeho pobytu se budou konat jednodenní workshopy pro naše studenty. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


4.3.2014

Přípravný jazykový kurz pro studenty bakalářského studia

se bude konat 7. - 11. dubna 2014. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde.
 
20.2.2014

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

IMS pořádá ve dnech 8. - 9. dubna 2014 mezinárodní konferenci pod názvem "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" společně se Slezskou univerzitou Katowice, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a s Pedagogium, Vysokou školou sociálních věd ve Varšavě. Místem konání této v pořadí již šesté konference je opět hotel Myslivna v Brně. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde

 


4.2.2014

Seminář "Sociální pedagogika v penitenciární praxi"

Institut mezioborových studií pořádá 25. 2. 2014 jednodenní seminář na téma „Sociální pedagogika v penitenciární praxi". Bude zaměřen na vztah penitenciaristiky k jiným společenským vědám (historie, sociální pedagogika, právo, filozofie, sociologie). Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


21.1.2014

Přípravný jazykový kurz pro studenty magisterského studia

se bude konat 10. - 14. února 2014. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde .

 


18.12.2013

Provoz studijní administrativy a knihovny po dobu vánočních svátků

je upraven takto:

Studijní administrativa - v době 20.12.2013 - 1.1.2014 uzavřena

Knihovna - v době 23.12.2013 - 1.1.2014 uzavřena

 


8.11.2013

Mezinárodní konference 2014 - termín stanoven

Termín mezinárodní konference Sociální pedagogika 2014, kterou každoročně pořádá IMS spolu s Slezskou Univerzitou v Katowicích a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, byl stanoven na 8. - 9. dubna 2014. Místem konference bude již tradičně hotel Myslivna v Brně. Podrobný program bude zveřejněn koncem roku na našich stránkách.

 


7.10.2013

Doplňující studium práva

Doplňující studium práva I. je určeno studentům aktuálního pátého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobné informace najdete zde .

 


13.9.2013

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2013/2014

najdete ke stažení zde.

 


9.7.2013

Provoz studijní administrativy IMS

 V době od 9.7.2013 do 31.8.2013 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- pondělí, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

 


1.7.2013

Provoz knihovny IMS v době letních prázdnin

Provoz knihovny je v době letních prázdnin upraven takto:

do pátku 12. 7. - běžná otevírací doba

od pondělí 15. 7. do pátku 9. 8. - knihovna uzavřena

od pondělí 12. 8. - běžná otevírací doba

 


13.5.2013

Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno

V týdnu od 27.5 do 1.6. navštíví IMS profesor George Nelson z Brigham Young University v Utahu, USA. V rámci jeho pobytu se budou konat jednodenní workshopy pro naše studenty. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


26.4.2013

Spolupráce s Katolickou univerzitou Pétera Pázmánye v Budapešti

Dne 24. 4. 2013 byla v Ostřihomi podepsána bilaterální dohoda o spolupráci mezi Institutem mezioborových studií, zastoupeným ředitelem Ing. Miroslavem Bargelem, CSc.,  a Katolickou univerzitou Pétera Pázmánye v Budapešti, zastoupenou děkanem profesorem György Fodorem.

 


12.4.2013

Studium základů společenských věd - přípravný kurz pro uchazeče

Uchazeči o studium, kteří si nejsou jisti svými znalostmi z oblasti společenských věd pro přijímací zkoušku, se mohou hlásit do Studia základů společenských věd. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky lze najít zde . Příjem přihlášek byl prodloužen až do 18. dubna.

 


4.3.2013

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2013/2014

Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského programu lze podávat až do 31.5.2013 elektronicky zde . Podrobné informace včetně příslušných směrnic ke stažení najdete v oddíle "Pro uchazeče ".

 


25.2.2013

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka"

IMS Brno pořádá výše zmíněnou konferenci ve dnech 18. - 19. dubna 2013 v hotelu Myslivna v Brně. Spolupořadateli jsou Slezská Univerzita Katowice, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogium, Vysoká škola sociálních věd ve Varšavě. Konference se koná pod záštitou Polské akademie věd -PAN. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde . Termín přihlášení je do 20.3.