AKTUALITY

AKTUALITY 

 


14.7.2017

Letní provoz studijní administrativy a knihovny IMS 


od 18. 7. - 25. 8. včetně - studijní administrativa a knihovna uzavřena

od pondělí 28. 8. - běžná otevírací doba

 


Mezinárodní konference "Sociální pedagogika 2017. Rozvoj nebo krize společenství; Perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí "

Institut mezioborových studií pořádá letos již devátý ročník mezinárodní konference pod názvem "Sociální pedagogika 2017. Rozvoj nebo krize společenství; Perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí ". Spolupořadateli jsou Slezská Univerzita Katowice, Fakulta pedagogiky a psychologie, a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta.

Mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 4. a 5. 4. 2017 v Brně. Podrobnější informace včetně e-přihlášky naleznete zde.

Termín podání přihlášek byl prodloužen do 22.3.2017.


17.2.2017

Pokyny ředitele IMS k ukončení Bc. a Mgr. studia

Pokyny ředitele IMS č. 1/2017 k ukončení Mgr. studia ke stažení zde.

Dodatek k pokynům ředitele IMS č. 1/2017 k ukončení Mgr. studia ke stažení zde .

Pokyny ředitele IMS č. 2/2017 k ukončení Bc. studia ke stažení zde.

 4.1.2017

Úřední hodiny studijní administrativy a knihovny od 1. 1. 2017

Úřední hodiny studijní administrativy a knihovny IMS:

Pondělí:  8:00 - 11:00, 13:00 - 15:30

Středa:   8:00 - 11:00, 13:00 - 16:30

Pátek:     8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

 


25.11.2016

Kurz - Nový občanský zákoník

Institut mezioborových studií pořádá jednodenní kurz k vybraným pasážím Nového občanského zákoníku. Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde.

 


25.11.2016

Konzultace k SZZk - Základy práva

Dr. Vaňková vypisuje pro studenty termín konzultace ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Základy práva. Konzultace je určena pro studenty bakalářského studia, kteří půjdou ke státním závěrečným zkouškám v lednu 2017.

Termín: 16. 12. 2016

Čas: 14:15 - 16:15

Místo konání: IMS Brno, Orlí 27, 5. patro

 


27.9.2016

VŠ Danubius- průběžný příjem přihlášek pro akademický rok 2016/2017

Přihlášky ke studiu na akademický rok 2016/2017 mohou uchazeči o studium na VŠ Danubius podávat průbězně na studijní administrativě IMS (v úředních hodinách). Zde získají i podrobnější informace o studiu na VŠ Danubius. Více též v sekci "Pro uchazeče" .

 


23.9.2016

Pokyny ředitele IMS k ukončení Bc. a Mgr. studia

Pokyny ředitele IMS č. 3/2016 k ukončení Mgr. studia ke stažení zde.

Pokyny ředitele IMS č. 4/2016 k ukončení Bc. studia ke stažení zde.

 


POZOR ZMĚNA ADRESY Institutu mezioborových studií, s.r.o.

Od 1. 7. 2016 nás najdete na nové adrese Orlí 27, 602 00 Brno.

 


12.7.2016

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2016/2017

najdete ke stažení zde.

 


1.6.2016

Letní provoz studijní administrativy a knihovny IMS 

STUDIJNÍ ADMINISTRATIVA

Úřední hodiny:

úterý, středa, pátek - 8:30-11:00h a 13:00-15:00h

od 25. 7. - 26. 8. - studijní administrativa uzavřena

od pondělí 29. 8. - běžná otevírací doba

 

KNIHOVNA IMS

v době od 20. 6. - 9. 9. - knihovna uzavřena

 


13.5.2016

PROMOCE absolventů Bc. i Mgr. studia

Slavnostní promoce absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia se uskuteční dne 14. 7. 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně. Podrobnější informace najdete zde.

Sraz promujících a nácvik začíná ve 14.00h. Účast na nácviku je bezpodmínečně nutná!!!

Začátek promoce v 15.30h.

 


13.5.2016

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Institut mezioborových studií získal akreditaci MŠMT k realizaci "Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků"  ve vzdělávacím programu "Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů".

Studium k výkonu specializovaných činností realizovaného v rámci DVPP je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde.

 


14.4.2016

PROMOCE absolventů Bc. i Mgr. studia

Slavnostní promoce absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia se uskuteční dne 14. 7. 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně. Čas promoce bude upřesněn.

 


5.4.2016

Termín zkoušky - Personální management a konzultace k BP

Dr. Němcová vypsala poslední termín zkoušky z předmětu Personální management na pondělí 18. 4. 2016. Studenti se musí přihlásit na termín přes IS Stag.

Termín konzultací k BP je pondělí 18. 4. 2016 od 10.00-12.00 h na konzultační místnosti. Studenti se musí dopředu domluvit s Dr. Němcovou přes e-mail zuzana.nemcova@imsbrno.cz .

 


1.4.2016

Termín zkoušky -  Základy občanského práva a Právo v sociální oblasti

Dr. Vaňková vypsala poslední termín zkoušky z předmětů Základy občanského práva a Práva v sociální oblasti na pátek 15. 4. 2016. Studenti se musí přihlásit na termín přes IS Stag.

 


1.4.2016

Konzultace k BP - Dr. Vaňková

Dr. Vaňková vypisuje termín konzultací k bakalářským pracem:

15. 4. 2016 od 12,00 - 15,00 h v kanceláři Dr. Vaňkové

Studenti se na konzultaci k Dr. Vaňkové musí přihlásit prostřednictvím e-mailu!!!!

 


22.3.2016

Úprava otevírací doby studijní administrativy a knihovny IMS

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 bude z provozních důvodů uzavřena studijní administrativa i knihovna IMS. Děkujeme za pochopení.

 


17.3.2016

Konzultace k BP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje další termíny konzultací k bakalářským pracem:

4. 4. 2016

11. 4. 2016

19. 4. 2016

Místo konzultace bude upřesněno.

Studenti se na konzultaci musí přihlásit Mgr. Oralové prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky!!!

 


15.3.2016

Záštita primátora Ing. Petra Vokřála nad mezinárodní konferencí 

Primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál převzal záštitu nad mezinárodní konferencí pod názvem "Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů", kterou pořádá Institut mezioborových studií, s.r.o. společně s Univerzitou Mateje Bela v Bánské Bystrici a Slezskou univerzitou v Katovicích.

Mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. 4. 2016. Podrobnější informace včetně e-přihlášky naleznete zde.

 


11.3.2016

Konzultace BP - PhDr. Plšková

PhDr. Plšková vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

18. 3. 2016 od 12,00 h na konzultační místnosti

Studenti, kteří by chtěli konzultovat v jiný termín, se musí telefonicky domluvit s PhDr. Plškovou!!!

 


3.3.2016

Konzultace k BP - Dr. Vaňková

Dr. Vaňková vypisuje termíny konzultací k bakalářským pracem:

11.3.2016 od 9,00 - 14,30 h v kanceláři Dr. Vaňkové

12.3.2016 od 10,15 - 14,00 h v kanceláři Dr. Vaňkové

Studenti se na konzultaci k Dr. Vaňkové musí přihlásit prostřednictvím e-mailu!!!!

 


25.2.2016

Konzultace k BP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termíny konzultací k bakalářským pracem:

8. 3. 2016

14. 3. 2016

30. 3. 2016

Konzultace budou vždy od 16,00h. Místo konzultace bude upřesněno.

Studenti se na konzultaci musí přihlásit Mgr. Oralové prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky!!!

 


22.2.2016

Konzultace BP - Dr. Němcová

Dr. Němcová vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

15. 3. 2016 od 11:00 h na konzultační místnosti

Studenti se musí dopředu domluvit s Dr. Němcovou přes e-mail zuzana.nemcova@imsbrno.cz

 


22.2.2016

Termín zkoušky - Personální management

Dr. Němcová vypsal termín zkoušky z předmětu Personální management na 15. 3. 2016. Studenti se musí přihlásit na termín v IS Stag!!!

 


12.2.2016

Pokyny ředitele IMS k ukončení Bc. a Mgr. studia

Pokyny ředitele IMS č. 1/2016 k ukončení Mgr. studia ke stažení zde.

Pokyny ředitele IMS č. 2/2016 k ukončení Bc. studia ke stažení zde.

 


29.1.2016

Doplňující studium práva I

Doplňující studium práva I je určeno studentům a absolventům bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kteří studují nebo studovali na IMS v Brně. Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde .

 


29.1.2016

Volby zástupců FHS do studentské komory Akademického senátu FHS a UTB ve Zlíně

Volby zástupců FHS do studentské komory Akademického senátu FHS a do Akademického senátu UTB pro funkční období 2016 - 2019, se budou konat ve dnech 15. - 20. 2. 2016.

Návrhové lístky pro navržení kandidátů z řad studentů jsou k dispozici na recepci budovy U10, U2 ve Zlíně a na IMS v Brně. Vyplněné návrhové lístky odevzdávejte nejpozději do 4. 2. 2016, 15 hodin na místech uvedených přímo na návrhovém lístku.

Organizační pokyny pro volby do Akademického senátu UTB naleznete zde.

Organizační pokyny pro volby do Akademického senátu FHS naleznete zde.

Návrhový lístek pro volby do Akademického senátu UTB naleznete zde.

Návrhový lístek pro volby do Akademického senátu FHS naleznete zde.

 


22.1.2016

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů"

Institut mezioborových studií pořádá letos již osmý ročník mezinárodní konference pod názvem "Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů". 

Mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. 4. 2016. Podrobnější informace včetně e-přihlášky naleznete zde.

 


20.1.2016

Informace pro uchazeče o studium na VŠ Danubius

Dne 30. 1. 2016 od 10.00 h se bude v prostorech IMS, Londýnské nám. 4., Brno konat Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na VŠ Danubius za přítomnosti paní děkanky FSS VŠ Danubius. Podrobnější informace najdete zde.

 


20.1.2016

Konzultace BP - PhDr. Plšková

PhDr. Plšková vypisuje termíny konzultace k bakalářským pracem:

12. 2. 2016 od 12,00 h na konzultační místnosti

19. 2. 2016 od 12,00 h na konzultační místnosti

Studenti, kteří by chtěli konzultovat v jiný termín, se musí telefonicky domluvit s PhDr. Plškovou!!!

 


11.1.2016

Konzultace k BP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termíny konzultací k bakalářským pracem:

9. 2. 2016

17. 2. 2016

22. 2. 2016

Konzultace budou vždy od 16,00h. Místo konzultace bude upřesněno.

Studenti se na konzultaci musí přihlásit Mgr. Oralové prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky!!!

 


4.1.2016

Učební texty pro letní semestr 2015/2016

Podrobnější informace o učebních textech pro letní semestr a pokyny k platbě najdete zde.

 


16.12.2015

Získání akreditace - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Institut mezioborových studií získal akreditaci MŠMT k realizaci "Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků"  ve vzdělávacím programu "Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů".

Studium k výkonu specializovaných činností realizovaného v rámci DVPP je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde.

 


10.12.2015

Penitenciární seminář 2016

Institut mezioborových studií, s. r. o. pořádá jednodenní odborný penitenciární seminář na téma „Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství". Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete zde.

 


9.12.2015

Anglický jazyk - termíny ústní zkoušky

V IS Stag jsou vypsané termíny ústní zkoušky. Student je povinnen se na termín přihlásit. Přihlašování bude spuštěno 11. 12. 2015 od 9.00 h.

Opravný termín písemného testu je 12. 1. 2016 od 9.00 h na učebně D. Na písemný test se student nepřihlašuje!!

 


8.12.2015

Provoz studijní administrativy a knihovny po dobu vánočních svátků

je upraven takto:

Studijní administrativa a Knihovna - v době 21. 12. 2015 - 1. 1. 2016 uzavřena

 

4.12.2015

Doplňující studium práva I

Doplňující studium práva I je určeno studentům a absolventům bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, kteří studují nebo studovali na IMS v Brně. Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde .

 


2.12.2015

Konzultace k BP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

4. 12. 2015 od 15,30h na učebně D.

Studenti si na konzultaci přinesou co mají již vypracované.

 


30.11.2015

Německý a anglický jazyk - výsledky testu

Výsledky písemného testu z 27. 11. 2015 naleznete v IS Stag pod Mgr. Mlčochovou.

 


20.11.2015

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Upozorňujeme studenty na nezbytnost prokázat se studijním průkazem při konání semestrálních i státních závěrečných zkoušek.

Zkoušející budou studijní průkazy důsledně kontrolovat před zahájením zkoušky, popř. i v jejím průběhu. Student se na zkoušky musí řádně elektronicky přihlásit.

 


10.11.2015

Informace pro studenty

V pondělí 16. 11. 2015 bude z provozních důvodů uzavřena studijní administrativa i knihovna IMS. Děkujeme za pochopení.

 


30.10.2015

Informace pro studenty - přihlašování na zkoušky

Termíny zkoušek pro zimní semestr budou otevřeny pro přihlášování:

- 5. semestr Bc. - 5. 11. 2015 od 9:00h

 


15.10.2015

Informace pro uchazeče o studium na VŠ Danubius

Institut mezioborových studií, s.r.o. a Vysoká škola Danubius podepsali společnou Smlouvu o spolupráci, zahrnující mimo jiné poskytnutí prostor ke konzultacím ke studiu. Podrobnější informace najdete zde.
Přihlášky ke studiu na akademický rok 2015/2016 mohou uchazeči podávat průběžně do konce října.

 


7.10.2015

Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference SEXUALITY IX

Ve spolupráci s dalšími institucemi pořádáme devátý ročník mezinárodní interdisciplinární vědecké konference SEXUALITY IX. Konference se bude konat v Brně 2. - 3. prosince 2015. Podrobnější informace naleznete v pozvánce . Přihláška ke stažení zde .

 


7.10.2015

Konzultace k BP - Dr. Ocetková

Dr. Ocetková vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

16. 10. 2015 od 15,30 h do 16,45 h v kanceláři č. 516.

Studenti si na konzultaci přinesou co mají již vypracované.

 


6.10.2015

Informace pro studenty 5. semestru Bc. - změna výuky

V pátek 16. 10. 2015 bude od 17:00 do 19:00 h výuka předmětu Psychologie osobnosti pro praxi.

V sobotu 17. 10. 2015 bude od 8:00 do 10:00 h výuka předmětu Personální management.

Ostatní výuka beze změn!!!

 


29.9.2015

Konzultace k BP - Dr. Neslušanová

Dr. Neslušanová vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

16. 10. 2015 od 13,00 h do 14,00 h v kanceláři č. 511.

Studenti si na konzultaci přinesou co mají již vypracované.

 


18.9.2015

Informace pro uchazeče o studium na VŠ Danubius

Institut mezioborových studií, s.r.o. a Vysoká škola Danubius podepsali společnou Smlouvu o spolupráci, zahrnující mimo jiné poskytnutí prostor ke konzultacím ke studiu. Podrobnější informace najdete zde.
Přihlášky ke studiu na akademický rok 2015/2016 mohou uchazeči podávat průběžně do konce října.

 


14.9.2015

Knihovna IMS

V pátek 18.9.2015 bude knihovna IMS z důvodů zápisů studentů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 


14.9.2015

Konzultace k BP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

16. 10. 2015 od 16,00h na učebně D.

Studenti si na konzultaci přinesou co mají již vypracované.

 


3.9.2015

Informace pro uchazeče o studium na VŠ Danubius

Institut mezioborových studií, s.r.o. a Vysoká škola Danubius podepsali společnou Smlouvu o spolupráci, zahrnující mimo jiné poskytnutí prostor ke konzultacím ke studiu. Podrobnější informace najdete zde.
Přihlášky ke studiu mohou uchazeči podávat do 12. 9. 2015.

 


31.8.2015

Konzultace BP - PhDr. Plšková

PhDr. Plšková vypisuje termín konzultace k bakalářským pracem:

18. 9. 2015 od 12,30 h na učebně D 

 


24.8.2015

Termín zkoušky -  Základy práva, Základy občanského práva a Právo v sociální oblasti

Dr. Vaňková vypsal poslední termín zkoušky z předmětů Základy práva, Základy občanského práva a Práva v sociální oblasti na sobotu 29. 8. 2015. Studenti se musí přihlásit na termín přes IS Stag.

 


29.7.2015

Informace pro uchazeče o studium na VŠ Danubius

Institut mezioborových studií, s.r.o. a Vysoká škola Danubius podepsali společnou Smlouvu o spolupráci, zahrnující mimo jiné poskytnutí prostor ke konzultacím ke studiu. Podrobnější informace najdete zde.

 


Vzdělávací kurzy

Institut mezioborových studií, s.r.o. nabízí celou řadu vzdělávacích kurzů. Kurzy jsou určeny široké veřejnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kurzům najdete na nových webových stránkách http://www.eshop.imsbrno.cz .

 


29.7.2015

Plán výuky na zimní semestr akademického roku 2015/2016

najdete ke stažení zde .

 


21.7.2015

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2015/2016

najdete ke stažení zde.

 


7.7.2015

Provoz studijní administrativy IMS 

V době od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- úterý, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

v pátek 10. 7. - studijní administrativa uzavřena (Promoce absolventů ve Zlíně)

od 20. 7. - 21. 8. - studijní administrativa uzavřena

od pondělí 24. 8. - běžná otevírací doba

 


3.7.2015

Den otevřených dveří

Podrobnější informace ke dni otevřených dveří najdete ke stažení zde .

 


30.6.2015

Harmonogram bloků pro výuku v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Harmonogram bloků výuky najdete ke stažení zde.

 


30.6.2015

Učební texty pro zimní semestr 2015/2016

Podrobnější informace o učebních textech pro zimní semestr a pokyny k platbě najdete zde.

 


5.6.2015

Provoz studijní administrativy IMS 

V době od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- úterý, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

v pátek 10. 7. - studijní administrativa uzavřena (Promoce absolventů ve Zlíně)

od 20. 7. - 21. 8. - studijní administrativa uzavřena

od pondělí 24. 8. - běžná otevírací doba

 


5.6.2015

Provoz knihovny IMS

V době od 15. 6. 2015 do 31. 8. 2015 je provoz knihovny upraven takto:

- pondělí, středa, pátek - 12:00-15:00 h

od 10. 7. do 21. 8. - knihovna uzavřena

od pondělí 24. 8. - výše uvedená otevírací doba

 


1.6.2015

Informace pro studenty - Knihovna IMS a Studijní administrativa

Ve dnech 8. 6. - 12. 6. 2015 bude z provozních důvodů knihovna IMS uzavřena.

Dne 10. 6. 2015 bude uzavřena studijní administrativa.

Děkujeme za pochopení.

 


29.5.2015

Termín zkoušky - Základy občanského práva a Právo v sociální oblasti

Dr. Vaňková vypsal termín zkoušky z předmětů Základy občanského práva a Práva v sociální oblasti na 12. 6. 2015. Studenti se přihlašují na termín v IS Stag.

 


22.5.2015

Vzdělávací kurzy akreditované MPSV

Institut mezioborových studií, s.r.o. nabízí vzdělávací kurzy, které jsou akreditované MPSV. Podrobnější informace k jednotlivým kurzům najdete zde.

 


19.5.2015

Informace pro studenty - Základy práva

Prof. Jílek vypsal termín zkoušky z předmětu Základy práva na 5. 6. 2015. Studenti se přihlašují na termín v IS Stag.

 


5.5.2015

Informace pro studenty - Knihovna IMS

Ve dnech 11. 5. - 15. 5. 2015 bude z provozních důvodů knihovna IMS uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 


10.4.2015

Informace pro studenty 4. semestru Bc. - Projekty Bc. prací

Projekty Bc. prací v písemné podobě (ne elektronicky!!!) odevzdávejte Dr. Neslušanové do 31. 5. 2015.

 


30.3.2015

Konzultace k "Projektům bakalářských prací" - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultace k projektům bakalářských prací:

10. 4. 2015 od 16,00 - 18,00h na učebně D.

 

26.3.2015

Konzultace k "Projektům bakalářských prací" - PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková

Dr. Vaňková vypisuje termín konzultace k projektům bakalářských prací:

10. 4. 2015 od 13,30h

Konzultace budou probíhat v kanceláři Dr. Vaňkové.

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Mgr. Mgr. Vaňkovou přes e-mail zdenka.vankova@imsbrno.cz.

 


24.3.2015

Informace pro studenty 6. semestru Bc. - náhradní termín písemného testu

Dr. Ocetková vypisuje náhradní termín písemného testu z předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika dne 27. 3. 2015 od 14.15h na učebně "A". Studenti se na termín nepřihlašují.

 


24.3.2015

Konzultace BP a DP - Mgr. Oralová

Z důvodu nemoci ruší Mgr. Oralová konzultace dne 26. 3. 2015. Děkujeme za pochopení.

 


23.3.2015

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení" - termín přihlášek prodloužen

Termín přihlášek na mezinárodní konferenci "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení" byl prodloužen do 27. 3. 2015. Podrobnější informace včetně e-přihlášky naleznete zde .

 


20.3.2015

Informace pro studenty - přihlašování na zkoušky

Termíny zkoušek pro letní semestr budou otevřeny pro přihlášování:

- 4. semestr Bc. - 1. 4. 2015 od 9:00h

 


18.3.2015 

Úprava otevírací doby studijní administrativy a knihovny IMS

V pátek 3. 4. 2015 bude z provozních důvodů uzavřena studijní administrativa i knihovna IMS. Děkujeme za pochopení.

 


12.3.2015

Konzultace BP a k "Podkladům pro zadání BP" - PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková

Dr. Vaňková vypisuje termín konzultací k bakalářským pracím a k "Podkladům pro zadání BP":

20. 3. 2015 od 16,00 - 18,00h konzultace k "Podkladům pro zadání BP" - 4. semestr Bc.

21. 3. 2015 od 7,30 - 9,00 a 15,00 - 17,00h k bakalářským pracím - 6. semestr Bc.

Konzultace budou probíhat v kanceláři Dr. Vaňkové.

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Mgr. Mgr. Vaňkovou přes e-mail zdenka.vankova@imsbrno.cz.