AKTUALITY
2.3.2015  > více
Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a...
21.1.2015  > více
Plány výuky na letní semestr akademického roku 2014/2015 najdete ke stažení v oddíle "Pro...
16.1.2015  > více
Institut mezioborových studií, s.r.o. nabízí celou řadu vzdělávacích kurzů. Kurzy jsou...

 


Vzdělávací kurzy

Institut mezioborových studií, s.r.o. nabízí celou řadu vzdělávacích kurzů. Kurzy jsou určeny nejen studentům IMS, ale i široké veřejnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kurzům najdete zde.3.3.2015

Doplňující studium práva I.

Doplňující studium práva I. je určeno studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


2.3.2015

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení "

Institut mezioborových studií pořádá ve dnech 14. - 15. dubna 2015 mezinárodní konferenci pod názvem "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení" společně s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Místem konání této v pořadí již sedmé konference je opět hotel Myslivna v Brně. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde

 


2.3.2015

Konzultace ke SZZk pro studenty bakalářského studia - náhradní termín

V pátek 6. 3. 2015 se bude konat náhradní termín konzultace ke SZZk z předmětu Sociální pedagogika. Konzultace proběhne od 19.15 - 21.15h na učebně B.

 


24.2.2015

INFORMACE PRO STUDENTY

Z důvodu nemoci bude od 24. 2. - 2. 3. 2015 knihovna uzavřena.

 


20.2.2015

Konzultace k "Podkladům pro zadání BP" - 4. semestr Bc. - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultace k "Podkladům pro zadání bakalářských prací" pro 4. semestr Bc.:

Termín konzultace: 13. 3. 2015

Čas konzultace: 16.00 - 18.00 hod.

Místo konzultace: IMS, učebna D 

 


13.2.2015

Konzultace BP a DP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termíny konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

Termíny konzultací: 24. 2. 2015, 5. 3. 2015, 10. 3. 2015, 26. 3. 2015 nebo 9. 4. 2015

Čas konzultací: vždy po 16.00 hod. 

Studenti se musí dopředu přihlásit ke konzultaci s Mgr. Oralovou přes e-mail Oralova.R@seznam.cz.

 


11.2.2015

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení "

Institut mezioborových studií pořádá ve dnech 14. - 15. dubna 2015 mezinárodní konferenci pod názvem "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení" společně s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Místem konání této v pořadí již sedmé konference je opět hotel Myslivna v Brně. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde

 


5.2.2015

Konzultace BP a DP - PhDr. Palovčíková

PhDr. Palovčíková vypisuje termíny konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

20. 2. 2015 od 14,00 - 18,00h 

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Palovčíkovou přes e-mail geraldina.palovcikova@imsbrno.cz.

 


2.2.2015

Konzultace BP a DP - PhDr. Plšková

Studenti, kteří chtějí konzultovat svoji BP nebo DP, předem kontaktují PhDr. Plškovou a domluví si konzultaci přes e-mail nebo telefonicky.

 


27.1.2015

Harmonogram zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015

najdete ke stažení zde.

 


22.1.2015

Informace pro studenty 4. semestru Bc.

Pro studenty 4. semestru Bc. jsme připravili nepovinný placený jazykový kurz angličtiny, němčiny a ruštiny. Podrobnější informace včetně přihlášky najdete zde.

 


22.1.2015

Konzultace ke SZZk pro studenty bakalářského studia

Vzhledem k připravované změně tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Sociální pedagogika, proběhne konzultace z uvedeného předmětu pod vedením Dr. Neslušanové takto:

1. přednášková skupina -  21. 2. 2015 od 10.15 do 12.15h na učebně A

2. přednášková skupina -  21. 2. 2015 od 08.00 do 10.00h na učebně B

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce budou zveřejněny na portále IS Stag ihned po jejich schválení. 

 


22.1.2015

Konzultace ke SZZk pro studenty navazujícího magisterského studia

Vzhledem k připravované změně tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Aplikované právo, proběhne konzultace z uvedeného předmětu pod vedením prof. Jílka dne 14. 3. 2015 v době od 9.00 do 12.00h na učebně A.

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce budou zveřejněny na portále IS Stag ihned po jejich schválení.

 


21.1.2015

Plány výuky na letní semestr akademického roku 2014/2015

najdete ke stažení zde.

 


14.1.2015

Konzultace BP a DP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termíny konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

Termíny konzultací: 20. 1. 2015, 28. 1. 2015, 3. 2. 2015, 4. 2. 2015, 10. 2. 2015 nebo 12. 2. 2015

Čas konzultací: vždy po 16.00 hod. 

Studenti se musí dopředu přihlásit ke konzultaci s Mgr. Oralovou přes e-mail Oralova.R@seznam.cz.

 


6.1.2015

Seminář "Epistemologická východiska penitenciární vědy"

Institut mezioborových studií pořádá 19. 2. 2015 jednodenní seminář na téma „Epistemologická východiska penitenciární vědy". Epistemologická východiska penitenciární vědy - filozofická, historická, právnická, kriminologická, terminologická, náboženská, psychologická a pedagogická. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde.

 


8.12.2014

Provoz studijní administrativy a knihovny po dobu vánočních svátků

je upraven takto:

Studijní administrativa - v době 22. 12. 2014 - 1. 1. 2015 uzavřena

Knihovna - v době 22. 12. 2014 - 1. 1. 2015 uzavřena

Od 1. 1. 2015 bude studijní administrativa i knihovna IMS vždy v pondělí uzavřena

 


2.12.2014

Informace pro studenty 5. semestru Bc. - opravný test AJ

Termín opravného kvalifikačního testu z anglického jazyka bude v pátek 12. 12. 2014 od 14.00h na učebně B1. Na tento termín se nepřihlašuje. Termín je určen pro všechny.

 


26.11.2014

Harmonogram zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015

najdete ke stažení zde.

 


26.11.2014

Harmonogram bloků pro výuku v letním semestru akademického roku 2014/2015

Harmonogram bloků výuky najdete ke stažení zde.

 


19.11.2014

Informace pro studenty 3. semestru Bc. - změna výuky

Výuka v sobotu 22. 11. 2014 je změněna následovně:

08:00 - 10:00 Pedagogická psychologie - Dr. Ocetková - test

10:15 - 12:15 Teorie výchovy - Dr. Neslušanová

12:30 - 14:30 Teorie výchovy - Dr. Neslušanová

 


14.11.2014

Informace pro studenty 3. semestru Mgr.

V pátek 21. 11. 2014 od 13.30 h - 14.30 h se bude před učebnou A vydávat "Zadání diplomových prací".

 


13.11.2014

Učební texty pro letní semestr 2014/2015

Podrobnější informace o učebních textech pro letní semestr a pokyny k platbě najdete zde.

 


7.11.2014

Konzultace BP a DP - PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková

PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková vypisuje termín konzultací k bakalářským i diplomovým pracím:

14. 11. 2014 od 9,00 - 12,00h a 13,00 - 17,00h v kanceláři Dr. Vaňkové

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Mgr. Mgr. Vaňkovou přes e-mail zdenka.vankova@imsbrno.cz a také zaslat dopředu část vypracovaného textu BP nebo DP.

 


5.11.2014

Konzultace BP a DP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

- 5. semestr Bc. - 28. 11. 2014  od 16,00 - 18,00h na učebně D

- 3. semestr Mgr. - 21. 11. 2014 od 16,00 - 18,00h na učebně C

 


23.10.2014

Informace pro studenty - přihlašování na zkoušky

Termíny zkoušek pro zimní semestr budou otevřeny pro přihlášování:

- 3. semestr Bc. - 5. 11. 2014 od 9:00h

- 5. semestr Bc. - 4. 11. 2014 od 9:00h

- 3. semestr Mgr. - 30. 10. 2014 od 9:00h

 


14.10.2014

Informace pro studenty 5. semestru Bc.

Témata seminárních prací do předmětu Penologie a penitenciaristika zůstávají stejná. Témata naleznete v IS Stag, v sylabu předmětu.


9.10.2014

Doplňující studium práva I.

Doplňující studium práva I. je určeno studentům aktuálního pátého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobné informace najdete zde .

 


9.10.2014

Konzultace BP a DP - PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková

PhDr. Mgr. Mgr. Vaňková vypisuje termín konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

24. 10. 2014 od 9,00 - 12,00h a 13,00 - 17,00h v kanceláři Dr. Vaňkové

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Mgr. Mgr. Vaňkovou přes e-mail zdenka.vankova@imsbrno.cz a také zaslat dopředu část vypracovaného textu BP nebo DP.

 


9.10.2014

Informace pro studenty 3. semestru Bc.

Ing. Mgr. Irena Ocetková, Ph.D. vypisuje předtermín zkoušky z předmětu Pedagogická psychologie na 22. 11. 2014 ve 13.30h. Písemný zkouškový test bude ze skript: Kohoutek, R. Pedagogická psychologie. Brno: IMS, 2006 a z materiálů, které byly studentům zaslány e-mailem a jsou také vyvěšeny v IS Stag pod Dr. Ocetkovou. 

 


8.10.2014

Vzdělávací kurzy

Institut mezioborových studií, s.r.o. nabízí nové vzdělávací kurzy. Kurzy jsou určeny nejen studentům IMS, ale i široké veřejnosti. Podrobnější informace k jednotlivým kurzům najdete zde.

 


29.9.2014

Konzultace BP a DP - PhDr. Palovčíková

PhDr. Palovčíková vypisuje termíny konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

24. 10. 2014 od 9,00 - 13,00h na učebně C

28. 11. 2014  od 9,00 - 13,00h na učebně B2

Studenti si musí dopředu domluvit přesný čas konzultace s PhDr. Palovčíkovou přes e-mail geraldina.palovcikova@imsbrno.cz.

 


12.9.2014

Konzultace BP a DP - Mgr. Oralová

Mgr. Oralová vypisuje termín konzultací k bakalářským a diplomovým pracím:

- 5. semestr Bc. - 24. 10. 2014  od 15,30 - 18,30h na učebně D

- 3. semestr Mgr. - 10. 10. 2014 od 15,30 - 18,30h na učebně D

 


11.9.2014 

Informace pro studenty 5. semestru Bc.

Ve výuce anglického jazyka se bude pracovat se skripty "English Texts with Tests" a to konkrétně s texty č. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16.

 


10.9.2014 

Plány studia pro zimní semestr 2014/2015

najdete ke stažení zde .

 


4.8.2014

Jazykový kurz pro studenty 3. semestru bakalářského studia

Podrobnější informace o jazykovém kurzu a přihlášku najdete zde .

 


24.7.2014

Pokyny pro studenty 4. semestru Bc. studia

Pokyny k výběru výuky cizích jazyků a povinně volitelného předmětu najdete ke stažení zde.

 


17.7.2014

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2014/2015

najdete ke stažení zde.

 


2.7.2014

Úprava otevírací doby studijní administrativy

Ve dnech 10. a 11. července 2014 bude studijní administrativa uzavřena z důvodu konání promocí absolventů. Děkujeme za pochopení.

 


27.6.2014

Provoz studijní administrativy IMS

V době od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- pondělí, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

 


19.6.2014

Učební texty pro zimní semestr 2014/2015

Podrobnější informace o učebních textech pro zimní semestr a pokyny k platbě najdete zde .

 


13.6.2014

Provoz knihovny IMS v době letních prázdnin

Provoz knihovny je v době letních prázdnin upraven takto:

do středy 9. 7. - běžná otevírací doba

ve čtvrtek 10. 7. a v pátek 11. 7. - knihovna uzavřena

od pondělí 14. 7. do pátku 18. 7. - běžná otevírací doba

od pondělí 21. 7. do pátku 8. 8. - knihovna uzavřena

od pondělí 11. 8. - běžná otevírací doba

 


6.6.2014 

Promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia

Pokyn ředitele Institutu mezioborových studií, s.r.o. č. 3/2014 k promoci absolventů 2014 studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika najdete ke stažení zde .

 


23.5.2014

English in Social Work I.

Institut mezioborových studií, s.r.o. pořádá ve spolupráci s jazykovou školou Slon kurz angličtiny "English in Social Work I. - III." (dokument ke stažení zde ). Kurz bude pro Vaši specializaci ve dvou pokročilostech - začátečníci až mírně pokročilí a středně pokročilí. Výuka bude vedena českými i zahraničními učiteli. Jedná se o 3 návazné kurzy, celkem 60 vyučovacích hodin. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde .

 


 19.5.2014

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia

Slavnostní promoce absolventů studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika se uskuteční dne 10. července 2014 pro absolventy bakalářského studia a 11. července 2014 pro absolventy navazujícího magisterského studia.

Promoce absolventů proběhne v Aule UTB ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín.

 


14.4.2014

Seminář k Novému občanskému zákoníku - další termín

Pro velký zájem nabízíme další termín konání semináře k vybraným pasážím nového občanského zákoníku. Jednodenní seminář pořádá Institut mezioborových studií dne 10. května 2014. Seminář je určen pro studenty IMS i pro širokou veřejnost. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde

 


2.4.2014

Úprava otevírací doby studijní administrativy a knihovny IMS

V pátek 18. 4. 2014 bude z provozních důvodů uzavřena studijní administrativa i knihovna IMS. Děkujeme za pochopení.

 


27.3.2014

Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

Záštitu nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" pořádanou IMS přijala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová Tominová (dokument ke stažení zde ).

Konference se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2014 v Brně v hotelu Myslivna.

 


24.3.2014

Seminář k Novému občanskému zákoníku

Institut mezioborových studií pořádá 12. dubna jednodenní seminář k Novému občanskému zákoníku. Seminář je určen pro studenty IMS i pro širokou veřejnost. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde

 


21.3.2014

Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

Záštitu nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" pořádanou IMS přijal primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. (dokument ke stažení zde )

Konference se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2014 v Brně v hotelu Myslivna. Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 23. března 2014. Podrobnější informace a e-přihlášku najdete zde .

 


19.3.2014

Doplňující studium práva II

Doplňující studium práva II je určeno studentům aktuálního šestého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde .

 


10.3.2014

Vyhodnocení semináře "Sociální pedagogika v penitenciární praxi"

Dne 25. 2. 2014 se na Institutu mezioborových studií konal jednodenní seminář na téma „Sociální pedagogika v penitenciární praxi", kterého se účastnili významní čeští a slovenští penitenciaristé. Vyhodnocení semináře  najdete zde .

 


10.3.2014 

Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno

Ve dnech od 28. 4. 2014 do 2. 5. 2014 opět navštíví IMS profesor George Nelson z Brigham Young University v Utahu, USA. V rámci jeho pobytu se budou konat jednodenní workshopy pro naše studenty. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


4.3.2014

Přípravný jazykový kurz pro studenty bakalářského studia

se bude konat 7. - 11. dubna 2014. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde.
 
20.2.2014

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti"

IMS pořádá ve dnech 8. - 9. dubna 2014 mezinárodní konferenci pod názvem "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti" společně se Slezskou univerzitou Katowice, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a s Pedagogium, Vysokou školou sociálních věd ve Varšavě. Místem konání této v pořadí již šesté konference je opět hotel Myslivna v Brně. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde

 


4.2.2014

Seminář "Sociální pedagogika v penitenciární praxi"

Institut mezioborových studií pořádá 25. 2. 2014 jednodenní seminář na téma „Sociální pedagogika v penitenciární praxi". Bude zaměřen na vztah penitenciaristiky k jiným společenským vědám (historie, sociální pedagogika, právo, filozofie, sociologie). Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


21.1.2014

Přípravný jazykový kurz pro studenty magisterského studia

se bude konat 10. - 14. února 2014. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky najdete zde .

 


18.12.2013

Provoz studijní administrativy a knihovny po dobu vánočních svátků

je upraven takto:

Studijní administrativa - v době 20.12.2013 - 1.1.2014 uzavřena

Knihovna - v době 23.12.2013 - 1.1.2014 uzavřena

 


8.11.2013

Mezinárodní konference 2014 - termín stanoven

Termín mezinárodní konference Sociální pedagogika 2014, kterou každoročně pořádá IMS spolu s Slezskou Univerzitou v Katowicích a Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, byl stanoven na 8. - 9. dubna 2014. Místem konference bude již tradičně hotel Myslivna v Brně. Podrobný program bude zveřejněn koncem roku na našich stránkách.

 


7.10.2013

Doplňující studium práva

Doplňující studium práva I. je určeno studentům aktuálního pátého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobné informace najdete zde .

 


13.9.2013

Harmonogram zápisů do nového akademického roku 2013/2014

najdete ke stažení zde.

 


9.7.2013

Provoz studijní administrativy IMS

 V době od 9.7.2013 do 31.8.2013 budou úřední hodiny na studijní administrativě takto:

- pondělí, středa, pátek - 08:30-11:00; 13:00-15:00 h

 


1.7.2013

Provoz knihovny IMS v době letních prázdnin

Provoz knihovny je v době letních prázdnin upraven takto:

do pátku 12. 7. - běžná otevírací doba

od pondělí 15. 7. do pátku 9. 8. - knihovna uzavřena

od pondělí 12. 8. - běžná otevírací doba

 


13.5.2013

Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno

V týdnu od 27.5 do 1.6. navštíví IMS profesor George Nelson z Brigham Young University v Utahu, USA. V rámci jeho pobytu se budou konat jednodenní workshopy pro naše studenty. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


26.4.2013

Spolupráce s Katolickou univerzitou Pétera Pázmánye v Budapešti

Dne 24. 4. 2013 byla v Ostřihomi podepsána bilaterální dohoda o spolupráci mezi Institutem mezioborových studií, zastoupeným ředitelem Ing. Miroslavem Bargelem, CSc.,  a Katolickou univerzitou Pétera Pázmánye v Budapešti, zastoupenou děkanem profesorem György Fodorem.

 


12.4.2013

Studium základů společenských věd - přípravný kurz pro uchazeče

Uchazeči o studium, kteří si nejsou jisti svými znalostmi z oblasti společenských věd pro přijímací zkoušku, se mohou hlásit do Studia základů společenských věd. Podrobné informace včetně elektronické přihlášky lze najít zde . Příjem přihlášek byl prodloužen až do 18. dubna.

 


4.3.2013

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2013/2014

Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského programu lze podávat až do 31.5.2013 elektronicky zde . Podrobné informace včetně příslušných směrnic ke stažení najdete v oddíle "Pro uchazeče ".

 


25.2.2013

Mezinárodní konference "Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka"

IMS Brno pořádá výše zmíněnou konferenci ve dnech 18. - 19. dubna 2013 v hotelu Myslivna v Brně. Spolupořadateli jsou Slezská Univerzita Katowice, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Pedagogium, Vysoká škola sociálních věd ve Varšavě. Konference se koná pod záštitou Polské akademie věd -PAN. Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde . Termín přihlášení je do 20.3.