Konference Konferencja

Sociální pedagogika 2017

 Rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí

4. - 5. dubna 2017, hotel Myslivna, Brno

 

Hlavní pořadatel: Institut mezioborových studií

Spolupořadatelé: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

                              Slezská Univerzita Katowice, Fakulta pedagogiky a psychologie, Katedra sociální pedagogiky

                            

Institut mezioborových studií Brno pořádal v roce 2016 mezinárodní vědeckou konferenci "Sociální pedagogika 2016. Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů", které se zúčastnila řada významných odborníků z Polska, Slovenska a České republiky.

Vzhledem k úspěchu, se kterým se tato konference setkala, připravil Institut mezioborových studií jako hlavní pořadatel další, v pořadí již devátý ročník s názvem "Sociální pedagogika 2017. Rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí".

Na odborném programu se spolupodílí partnerské univerzity Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta a Slezská Univerzita Katowice, Fakulta pedagogiky a psychologie, Katedra sociální pedagogiky.

 

Místo konání:

hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno-Pisárky
doprava do hotelu zde