Konference Konferencja

Sociální pedagogika 2016

Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů

12. - 13. dubna 2016, hotel Myslivna, Brno

 

Hlavní pořadatel: Institut mezioborových studií

Spolupořadatelé: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

                              Slezská Univerzita Katowice, Fakulta pedagogiky a psychologie, Katedra sociální pedagogiky

                            

Institut mezioborových studií Brno pořádal v roce 2015 mezinárodní vědeckou konferenci "Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení", které se zúčastnila řada významných odborníků z Polska, Slovenska a České republiky.

Vzhledem k úspěchu, se kterým se tato konference setkala, připravil Institut mezioborových studií jako hlavní pořadatel další, v pořadí již osmý ročník s názvem "Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů.".

Na odborném programu se spolupodílí partnerské univerzity Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta a Slezská Univerzita Katowice, Fakulta pedagogiky a psychologie, Katedra sociální pedagogiky.

 

Místo konání:

hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno-Pisárky
doprava do hotelu zde