AKTUALITY

O IMS

 

Institut mezioborových studií, s.r.o. byl založen v roce 2013 a navazuje na činnost Institutu meziborových studií, občanského sdružení, založeného v roce 1994. Hlavní těžiště činnosti naší společnosti spočívá ve vzdělávání a výzkumu v oboru Sociální pedagogika.

 

V současné době uskutečňujeme bakalářské a a navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika na základě společné akreditace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Celkové počty studentů:

 

Počet studentů studujících na IMS Brno v akademickém roce 2013/2014:

 

Bakalářské studium - kombinovaná forma:            718

 

Magisterské studium - kombinovaná forma:           346

 

Spolupracujeme úzce s řadou státních i nestátních organizací; např. Vězeňská služba ČR, Policie ČR, obecní a městské úřady, úřady práce, a řada dalších neziskových subjektů. V těchto organizacích můžete potkat celou řadu našich absolventů, kteří se k nám hrdě hlásí. V sekci „Pozvání do studia sociální pedagogiky" se dozvíte více o našem studijním oboru.