AKTUALITY
14.4.2014  > více
Seminář k Novému občanskému zákoníku. Pro velký zájem nabízíme další termín konání...
2.4.2014  > více
Úprava otevírací doby studijní administrativy a knihovny IMS. V pátek 18. 4. 2014 bude z...
27.3.2014  > více
Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a...
24.3.2014  > více
Seminář k novému občanskému zákoníku. Institut mezioborových studií pořádá jednodenní...
21.3.2014  > více
Záštita nad mezinárodní konferencí "Sociální pedagogika ve službě člověku a...
19.3.2014  > více
Doplňující studium práva II. Studium je určeno studentům aktuálního šestého semestru...
10.3.2014  > více
Vyhodnocení semináře "Sociální pedagogika v penitenciární praxi". Dne 25. 2. 2014 se na...
10.3.2014  > více
Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno. Ve dnech od 28. 4. 2014 do 2. 5. 2014 opět...
4.3.2014  > více
Plány studia pro letní semestr 2013/2014 jsou ke stažení v oddíle "Pro studenty".
4.3.2014  > více
Přípravný jazykový kurz pro studenty bakalářského studia se bude konat 7. - 11. dubna 2014....
20.2.2014  > více
Mezinárodní konference "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti". IMS...

Pro studenty

AKTUALITY PRO STUDENTY

 


17.4.2014 

Opravný test z RJ

Mgr. Dušková vypisuje opravný termín zápočtu z RJ dne 16.5.2014 od 08:00 h (pro studenty 2. sem. Mgr.).

Studenti se na uvedený termín nemusí hlásit.

Místo: Londýnské nám., učebna: D

 


15.4.2014 

Opravný test z AJ

Mgr. Mlčochová vypisuje opravné termíny zápočtu z AJ dne 23.4 a 5.6.2014 vždy od 09:00 h (pro studenty 4. sem. Bc.).

Studenti se na uvedené termíny nemusí hlásit.

Místo: Londýnské nám., učebna: D

 


11.4.2014

Konzultace pro studenty 4. sem. Bc.

Mgr. Oralová vypisuje dne 9.5.2014 v době 16:00-18:00 h konzultaci k BP.

Místo: Londýnské nám., učebna D

 


11.4.2014

Konzultace k projektům BP

PhDr. Šigut vypisuje dne 17.4.2014 v době 13:00-15:00 h konzultaci k projektům BP.

Na tento termín mohou přijít i studenti 6. sem. Bc, kteří dokončují BP.

Místo: Londýnské nám., učebna - D

 


10.4.2014

Termíny SZZk 

Do IS STAG pod doc. Jůzla a Ing. Pernicu byl vložený soubor  "Termíny SZZk květen 2014_Mgr." .

Soubor obsahuje abecední seznam přihlášených studentů, den a hodinu konání SZZk.

 


4.4.2014

Konzultace k projektům BP (pro studenty 4. sem. Bc.)

PhDr. Plšková vypisuje dne 25.4.2014 v době 13:30-14:30 h konzultaci k projektům BP (pro studenty, kterým vede BP).

Místo: Londýnské nám. , učebna B1

 


4.4.2014

Termíny zkoušek LS

 Termíny zkoušek LS budou pro přihlašování otevřeny takto:

- 2. sem. Bc. - 23.4.2014

- 4. sem. Bc. - 17.4.2014

- 2. sem. Mgr. - 15.4.2014

ve stejném času vždy v 09:00 h.

 


17.2.2014

Státní závěrečné zkoušky květen_červen 2014

Tematické okruhy pro SZZk bakalářského a navazujícího  magisterského studia jsou vloženy v IS STAG pod doc. Jůzlem a Ing. Pernicou.

 


17.2.2014

Plány studia pro letní semestr 2013/2014

jsou ke stažení:

Plán studia 2. semestr Bc.

Plán studia 4. semestr Bc. I. přednášková skupina

Plán studia 4. semestr Bc. II. přednášková skupina

Plán studia 6. semestr Bc. I. přednášková skupina

Plán studia 6. semestr Bc. II. přednášková skupina

Plán studia 2. semestr Mgr. I. přednášková skupina

Plán studia 2. semestr Mgr. II. přednášková skupina

 


17.2.2014

Pokyny ředitele IMS k ukončení studia

zde ke stažení:

Pokyn ředitele IMS č.1/2014 k ukončení navazujícího Mgr. studia

Pokyn ředitele IMS č.2/2014 k ukončení Bc. studia

 

Tyto pokyny se týkají studentů studujících 3. nebo 4. rokem v případě Mgr. studia a 4., 5., nebo 6. rokem v případě Bc. studia.

 


3.2.2014

 

Databáze IS STAG UTB ve Zlíně

Dnem 3.2.2014 jsme přešli na databázový systém IS STAG UTB ve Zlíně. Vstup do IS UTB zůstává přes naše webové stránky. Základní informace byly všem studentům zaslány hromadným e-mailem. S případnými dotazy se obracejte na Ing. Radomíra Pernicu, tel.: 511 187 922 nebo radomir.pernica@imsbrno.cz.

 


29.1.2014 

Projekty DP

Termín pro odevzdání projektů DP byl prodloužený do 14.2.2014. (Termín zahájení výuky LS.)

Studentům, kteří projekty do uvedeného termínu neodevzdají, bude do zkouškového katalogu zapsané hodnocení "nesplnil".

 


20.12.2013

Formuláře pro posudky vedoucího a oponenta bakalářské a diplomové práce

najdete ke stažení zde .

 


12.12.2013

Udělení společné akreditace pro FHS UTB ve Zlíně a IMS Brno

Akreditační komise MŠMT rozhodla na svém zasedání o prodloužení platnosti akreditace pro bakalářské a navazující magisterské studium na dostudování stávajících řádných studentů. Všichni  řádní studenti s místem studia na IMS Brno tedy pokračují ve studiu podle plánů. Dokument lze stáhnout zde .

 


20.11.2013

Učební texty pro letní semestr 2013/2014

je již možno objednávat, podrobné informace najdete zde .

 


16.9.2013

Pokyny ředitele IMS k ukončení studia

zde ke stažení:

Pokyn ředitele IMS č.5/2013 k ukončení navazujícího Mgr. studia

Pokyn ředitele IMS č.6/2013 k ukončení Bc. studia

Tyto pokyny se týkají studentů studujících 3. nebo 4. rokem v případě Mgr. studia a 4., 5., nebo 6. rokem v případě Bc. studia.

 


6.9.2013

Plány studia a studijní programy pro nový ak. rok 2013/2014

jsou k dispozici ke stažení zde .

 


4.9.2013

Harmonogram zápisů do akademického roku 2013/2014

je ke stažení zde .

 


18.6.2013

Učební texty pro zimní semestr 2013/2014

lze za výhodné ceny objednávat pouze do 30. června. Podrobné informace najdete zde .

 


13.5.2013

Návštěva profesora George Nelsona na IMS Brno

V týdnu od 27.5 do 1.6. navštíví IMS profesor George Nelson z Brigham Young University v Utahu, USA. V rámci jeho pobytu se budou konat jednodenní workshopy pro naše studenty, celkem tři ve dnech 28., 29. a 30. května, vždy od 9:00 do cca 15:00. Tématem bude psychologie osobnosti. Profesor Nelson je kromě jiného učitelem dramatu a divadla, sám je autorem několika divadelních her. Workshopy probíhají interaktivní formou, celodenní překlad do češtiny bude zajištěn. Účast na workshopech je bezplatná, přihlásit se lze vyplněním závazné přihlášky zde. Počet míst je omezen.

 


10.5.2013

Promoce absolventů 2013

Pokyn ředitele IMS č. 4/2013 k promoci absolventů je ke stažení zde.

 


17.4.2013

Změna organizační struktury IMS

Od 1 .4. 2013 již na IMS nepracují doc. Vízdal a doc. Radvan, proto se na tyto bývalé pracovníky prosím neobracejte se žádostmi. V případě potřeby kontaktujte vedoucího Katedry pedagogiky a psychologie doc. Jůzla, miloslav.juzl@imsbrno.cz .

 


29.3.2013

Postup při podezření na nepůvodnost diplomových a bakalářských prací studentů UTB

Tato směrnice rektora UTB ve Zlíně SR/6/2013, platná pro studenty studující na IMS, je ke stažení zde .

 


4.3.2013

Doplňující studium práva II

Doplňující studium Správní právo II. je určeno studentům aktuálního šestého semestru bakalářského studijního programu a studentům magisterského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Podrobnosti včetně e-přihlášky najdete zde .

 


1.3.2013

Výsledky voleb do Akademického senátu UTB ve Zlíně a FHS UTB ve Zlíně 

najdete zde ke stažení:

Protokol o volbách do  AS UTB ve Zlíně

Protokol o volbách do AS FHS UTB ve Zlíně

 


18.2.2013

Kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu UTB ve Zlíně a Akademického senátu FHS UTB ve Zlíně

najdete ke stažení zde:

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UTB ve Zlíně

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu FHS UTB ve Zlíně

Volby se uskuteční 22.2. od 12:00 do 18:00 a 23.2. od 9:00 do 12:00 v sídle IMS, Londýnské nám. 4, 4. patro, zasedací místnost.

 


1.2.2013

Plány studia pro letní semestr 2012/2013

jsou ke stažení ve formátu pdf zde .

 


1.2.2013

Pokyny ředitele IMS k ukončení studia

najdete ke stažení zde nebo na úřední desce.

Pokyn ředitele IMS č. 1/2013 k ukončení navazujícího magisterského studia

Pokyn ředitele IMS č. 2/2013 k ukončení bakalářského studia 

 


9.1.2013

Informace k zahájení letního semestru 2012/2013

najdete ke stažení zde (pdf) .  Plány studijních soustředění budou ke stažení zde na našich stránkách koncem ledna.

 


2.1.2013

Učební texty pro letní semestr 2012/2013

je možno objednávat jako dotisk, prosíme o dodržení termínu objednávek do 31.ledna 2013. Podrobné informace najdete zde .

 


5.11.2012

Pokyn ředitele č.7/2012 k organizaci zápočtů a zkoušek

najdete ke stažení zde .

 


17.10.2012

Zdokonalovací jazykový kurz pro studenty 5. semestru bakalářského studia

Cílem výuky je prohloubit znalosti jazyka k zvládnutí zápočtů a zkoušky. Podrobnosti včetně elektronické přihlášky najdete zde.

 


17.10.2012

Připojení k internetu pro studenty - nová wi-fi síť

V prostorech IMS na Londýnském náměstí 4 je pro studenty k dispozici nová wi-fi síť, kterou lze volně využívat k bezdrátovému připojení na internet. Vstupní heslo je možno zjistit na vyžádání v knihovně.


12.10.2012

Dotisk učebních textů pro zimní semestr 2012/2013

Učební texty pro zimní semestr je možné objednat pouze do 14.října 2012.  Po tomto datu již dotisk nebude možný, děkujeme za pochopení. Podrobné informace najdete zde .

 


12.10.2012

Doplňkové učební texty angličtiny pro studenty 3. a 5. semestru Bc.

Studentům 3. a 5. semestru Bc. studujícím anglický jazyk nabízíme doplňkovou učebnici " Test your English", autoři Jan Chovanec a Barbora Chovancová. Učebnici v ceně 160,-Kč lze od nynějška zakoupit na knihovně IMS, Londýnské náměstí 4, Brno, platba možná pouze v hotovosti.

 


9.10.2012

Výuka volitelného předmětu "Výcvik asertivního jednání" pro 1. semestr Bc.

proběhne 12. 10. 2012 12:30-14:00 v sídle IMS, Londýnské nám. 4, Brno, 4.patro, učebna C.

 


3.10.2012

Zdokonalovací jazykový kurz pro studenty 3. semestru bakalářského studia

Cílem výuky je prohloubit znalosti jazyka k zvládnutí zápočtů a zkoušky. Podrobnosti včetně elektronické přihlášky najdete zde.16.9.2012

Doplňující studium práva

je určeno především studentům aktuálního pátého semestru bakalářského stupně v oboru Sociální pedagogika, studujícím na IMS v Brně. Cílem studia je doplnit tématiku právních disciplín vyučovaných v rámci předmětů akreditovaného programu.

Podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde .

 


14.9.2012

Doplňující volby do Akademického senátu FHS a UTB ve Zlíně

proběhnou na IMS Brno 19.9.2012 od 13:00 do 17:00. Podrobné informace ke stažení zde:

Doplňovací volby do AS FHS a UTB

Organizační pokyny

Navrhovaní zástupci

 


11.9.2012

Pokyny ředitele č. 5/2012 a č. 6/2012 k ukončení Mgr. a Bc. studia

lze ve formátu pdf stáhnout zde:

Pokyn ředitele č. 5/2012 k ukončení navazujícího Mgr. studia  - určeno studentům studujícím 3. nebo 4. rokem

Pokyn ředitele č. 6/2012 k ukončení Bc. studia - určeno studentům studujícím 4., 5. nebo 6. rokem

 


5.9.2012

Informace k zápisu uchazečů o Bc. studium přijatých po odvolání

je ke stažení zde . Tato informace se týká pouze uchazečů přijatých po odvolání.

 


5.9.2012

Plány studia pro zimní semestr 2012/2013

jsou již částečně ke stažení zde . Chybějící plány budou doplněny během několika dní. 

 


23.8.2012

Termíny zápisů do nového akademického roku 2012/2013

Podrobnosti k zápisům jsou níže ke stažení ve formátu pdf.

 

1. semestr Bc. - 7. 9. 2012 - podrobnosti

3. semestr Bc. „I" - 7. 9. 2012 - učebna D 182 - podrobnosti

3. semestr Bc. „II" - 7. 9. 2012 - učebna C 423 - podrobnosti

3. semestr Bc. „III" (Abs. CŽV) - 7. 9. 2012 - učebna C 339 - podrobnosti  

5. semestr Bc. „I" - 21. 9. 2012 - učebna A 208 - podrobnosti

5. semestr Bc. „II" - 21. 9. 2012 - učebna A 321 - podrobnosti

5. semestr Bc. „III" - 21. 9. 2012 - učebna A 329 - podrobnosti

 

1. semestr Mgr. - 14. 9. 2012 - podrobnosti  

3. semestr Mgr. - 5. 10. 2012 - učebna bude upřesněna na místě - podrobnosti

 

Mimořádný (náhradní) termín zápisu - 12. 10. 2012 - podrobnosti

 

 


28.5.2012

Učební texty pro zimní semestr 2012/2013

již lze objednávat. Podrobné informace najdete zde.

 


17.5.2012

Pokyn ředitele IMS č. 4/2012 k promoci absolventů 

najdete ke stažení zde nebo na úřední desce v oddíle "O IMS".

 


4.4.2012

Krátkodobý studijní pobyt ve Varšavě

Po dohodě s naším dlouhodobým partnerem, Vysokou školou sociálních věd Pedagogium ve Varšavě, nabízíme studentům 1. a 2. ročníku bakalářského studia krátkodobou studijní stáž v termínu 31.5-3.6. 2012. Podrobné informace včetně e-přihlášky do výběrového řízení najdete zde. Příjem přihlášek byl prodloužen do 20. května.

 


21.3.2012

Zdokonalovací jazykový kurz pro studenty bakalářského studia

Připravili jsme zdokonalovací jazykový kurz pro studenty 4. semestru Bc., podrobné informace včetně e-přihlášky najdete zde.

 


1.3.2012

Nové webové stránky pro knihovnu IMS

Dnes byly spuštěny nové webové stránky pro knihovnu. Najdete zde celou řadu nových informaci a odkazů. Na stránky knihovny se dostanete přes menu vpravo nahoře nebo přes odkaz v oddíle "Pro studenty".


 

Formuláře ke stažení naleznete zde .