AKTUALITY

Věda a výzkum

 

 

Centrum vědy a výzkumu IMS Brno

 

( CVaV )

 

Představujeme Vám  nově založené  Centrum vědy a výzkumu IMS (CVaV  IMS), které je součástí struktury Institutu mezioborových studií v Brně. Toto centrum je zaměřené na koncepční, koordinační a evaluační aktivity vědeckých a výzkumných aktivit pracovníků a studentů IMS.

 

Hlavní poslání CVaV

 

Hlavním posláním Centra vědy a výzkumu IMS je kontinuální tvorba a inovace sociální pedagogiky jako vědy vyvíjející se v interdisciplinárním průniku jak v rovině teorie tak i v rovině její metodologie a v praktické činnosti. Praktickou činností sociální pedagogiky se rozumí její aplikace ve společenské praxi a také vzdělávací činnost realizovaná na všech stupních vysokoškolského vzdělávání ve studijním oboru Sociální pedagogika v rámci Institutu mezioborových studií v Brně.