Aktuality

 

    15. 9. 2016

      

    ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY KNIHOVNY!!!!

 

Pondělí:

 8:00-11:00 13:00-15:30

Úterý:  

 zavřeno

Středa:

 8:00-11:00 13:00-16:30

Čtvrtek: 

 zavřeno

Pátek: 

 8:00-11:00 13:00-16:30

 

    

   

     2. 6. 2014

     Na stránkách http://www.floowie.com/ je přístupná online verze časopisu Sociální práce. O přístupové údaje si v případě zájmu napište na mail knihovna@imsbrno.cz

 

    24. 1. 2014

    V sekci CITACE si můžete projít materiály, které se věnují problematice citování.

 

Nové publikace v naší knihovně

 

Učebnice současné ruštiny 1. díl

Učebnice současné ruštiny 1. díl

Belyntseva, Olga; Janek, Adam

Učebnice současné ruštiny, 1. díl, je určena všem zájemcům o získání základů ruského jazyka, je vhodná také pro samostudium. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou ruského jazyka tak, abyste se naučili aktivně komunikovat rusky slovem i písmem. Po zvládnutí prvního dílu dosáhnete úrovně B2-C1 evropského referenčního rámce.

 

 

 

Výzkumné metody v pedagogické praxi

Výzkumné metody v pedagogické praxi

Gulová, Lenka; Šíp, Radim (eds.) 

Publikace nabízí výběr z tradičních i méně tradičních analytických metod, jež lze využít k výzkumu pedagogické reality (zakotvená teorie, analýza konstituce významů, diskurzivní analýza a další). Nabízí všem, kdo se zajímají o pedagogiku nebo výchovu, a zejména těm, kdo se těmto oborům věnují profesně, úvod do práce s jednotlivými metodami. Každá kapitola se věnuje jinému způsobu analýzy a poskytuje popis jeho teoretických východisek a postupů. Vše je dokumentováno na konkrétních výzkumech, které již byly pomocí zmíněných metod realizovány.

 

 

Typologie osobnosti u dětí

Typologie osobnosti u dětí: Využití ve výchově a vzdělávání

Miková, Šárka; Stang, Jiřina

Podle testu MBTI kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti, ať už je naším vlastním potomkem, žákem nebo klientem. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a úctě. Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence. Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi.

 

Encyklopedie sociální práce

Encyklopedie sociální práce

Matoušek, Oldřich a kol.

Encyklopedie sociální práce přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. Encyklopedie je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Samostatnou část tvoří hesla charakterizující profesi sociálního pracovníka a hesla zabývající se výzkumem v oblasti sociální práce. Kniha reflektuje domácí vývoj oboru v evropském kontextu a zohledňuje i širší mezinárodní zřetel. Hesla popisují daný jev a jeho historii, hodnotová východiska, aplikační možnosti a výzkum.

 

 

 

Čtenář a stroj

Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

Křivohlavý, Jaro

Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociálních věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu. Uspořádávající osou celé knihy je role čtenáře – člověka nebo stroje, protože žádný text nelze v sociálních vědách analyzovat bez toho, aby byl nějakým způsobem čten. V perspektivě dvojakosti lidského a strojového čtení autor vysvětluje tři výše zmíněné textově analytické přístupy a ilustruje je na konkrétních výzkumných příkladech. Kniha se zaměřuje na vybrané metody, se kterými má autor výzkumné zkušenosti.

 

 

Další nové publikace najdete v sekci Knižní přírůstky