Konference Konferencja
Prelegenci w sesjach plenarnych

Pedagogika społeczna 2017

Rozwój czy kryzys wspólnoty; perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna.

4. - 5. kwietnia 2017, Hotel Myslivna, Brno, Republika Czeska

 

Prelegenci w sesjach plenarnych

 

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka
prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski
prof. dr hab. Malgorzata Orłowska
prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
prof. zw.dr hab. Barbara Smolińska -Theiss
prof. dr hab. Mirosław Sobecki
prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss